Άχυρο σιταρίου

Άχυρο σιταρίου

Η υπό όρους ενέργεια στο άχυρο χωρίζεται σε τρία μέρη - αφομοιώσιμη, πιθανώς αφομοιώσιμη και μη αφομοιώσιμη.

Η ενέργεια των πρωτεϊνών, των λιπών και των σακχάρων που βρίσκονται στο πλάσμα των φυτικών κυττάρων απορροφάται.

Στο άχυρο σίτου το μερίδιο της αφομοιώσιμης ενέργειας είναι περίπου 40%, της πιθανώς απορροφήσιμης - 30% και της μη απορροφήσιμης 20%.