Σανό λιβαδίου

Σανό λιβαδίου

Η ενσωμάτωση του σανού και η βόσκηση στη ζωοτροφή μειώνει την ποσότητα συμπυκνωμένων ζωοτροφών, γεγονός που οδηγεί σε φθηνότερη κτηνοτροφία. Το σανό λιβαδίου κατέχει σημαντικό μερίδιο στη διατροφή των βοοειδών, των προβάτων και των βουβάλων, της κατσίκας και του κουνελιού. Ωστόσο, η χημική σύνθεση και η θρεπτική αξία ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το είδος των λιβαδιών, τη σύνθεση του χόρτου και τη λιπασματοποίηση. Η βλάστηση των λιβαδιών αποτελείται από πολλά είδη που ανήκουν σε: σιτηρά, όσπρια και χόρτα από άλλες οικογένειες.