Επικοινωνια

Κεντρικό Γραφείο / Διοίκηση:

Διεύθυνση: πόλη Σούμεν, οδ. «Κράστιου Κιουτσούκοβ» 3

Τηλέφωνο γραφείου: 054/ 830 750

FAX: 054/ 830 750

e- mail: alfa_comers@mail.bg

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Πώληση και μίσθωση γης:

ΜΑΡΙΑ ΡΑΝΤΟΣΛΑΒΟΒΑ (MARIYA RADOSLAVOVA) – 0887 877 026

Βάση:

Адрес: χωριό Ιλία Ρ. Μπλάσκοβ

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

ΜΠΟΡΙΣ ΜΠΟΡΙΣΟΒ (BORIS BORISOV) (κύριος γεωπόνος)
+359 887 648 063
bokibb@gmail.com;

ΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΟΒ (NIKOLA NIKOLOV) (διευθυντής πωλήσεων)
+359 895 412 371
alfannikolov@gmail.com

Dr. Miroslav Simeonov - (Σύμβουλος Διατροφής / Εκπρόσωπος πωλήσεων)
+359 878 632 156
m.simeonov78@abv.bg

 

Σχήμα επαφής