Μεταφορά

Μεταφορά

Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονα οχήματα για εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές χύδην και παλετοποιημένων φορτίων.