Αγροτικές υπηρεσίες
Το σύνολο μηχανών της «Άλφα Κομέρς» Ε.Π.Ε. (Alpha Commerce Ltd) αποτελείται από σύγχρονα μηχανήματα από το παγκοσμίως γνωστό σήμα «New Holland». Η εταιρεία εκτελεί τις ακόλουθες γεωργικές υπηρεσίες: καλλιέργεια με δίσκους, καλλιέργεια με οδοντωτή σβάρνα, σπορά, θέρισμα και όργωμα.