Ечемичена слама

Ечемичена слама

Ечемичената слама е с ниско съдържание на енергия и протеин. За нейното дъвкане и смилане животните изразходват почти толкова енергия, колкото получават, но съдържащите се в нея влакнини са добър коректор за балансиране на дажбата от фуражи с недостатъчно количество влакнини. Най-добра по хранителни качества от житните е именно ечемичната слама следвана от пшеничната и сламата от ръж и тритикале.