Контакти

Главен офис / Администрация:

Адрес: гр. Шумен; ул. „Кръстю Кючуков” 3

Служебен тел.: 054/ 830 750

FAX: 054/ 830 750

e- mail: alfa_comers@mail.bg

Лице за контакт:

Покупка и аренда на земя:

Мария Радославова – 0887 877 026

База:

Адрес: с. Илия Р.Блъсков

Телефони за връзка:

Никола Николов (Мениджър покупки и продажби)
0895 412 371
alfannikolov@gmail.com

д-р Мирослав Симеонов - (Консултат по хранене/ Търговски представител)
0878 632 156
m.simeonov78@abv.bg

Борис Борисов (гл. агроном)
0887 648 063
bokibb@gmail.com;

 

Контактна форма