За нас

Кои сме ние?

Фирма „Алфа Комерс“ ООД е разположена в община Шумен ( с. Илия Р. Блъсков), работи както в производственият сектор, така и в сектора на търговията и услугите. Фирмата се състои от 2 собствени бази с обособени административна, производствена и складова част.

През май месец 1995 година фирма „Алфа Комерс“ ООД излиза за първи път на пазара, единствено като търговска и транспортна фирма. Четири години по- късно прави първите си инвестиции в сектор “Земеделие“, навлизайки и в производствения бизнес, чрез закупуването на земеделска земя и машини специализирани в обработката на посевите.

До текущият момент предприятието активно търгува на пазара на зърнени култури и земеделска земя, занимава се с извършването на транспортна дейност в страната и извън нея.

Основният предмет на дейност на „Алфа Комерс“ ООД е:

зърнопроизводство;
производство на сухи и сочни фуражи;
търговия;
агро услуги;
превоз със съвременен автомобилен парк на насипни и палетни товари в страната и чужбина.

Специализирана е в производството на пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, царевица, нахут, грах и соя.

Фирмата стартира производството на фуражи от 2014 год. по най- съвременна техногия с нови машини.

Алфа Комерс“ ООД непрекъснато се стреми да усъвършенства собственото си производство, като улеснява процеса на работа, инвестирайки в нова земеделска техника за модерно и ефективно земеделие.

 

Мисията на предприятието е да създаде висококачествени суровини, свързани със селското стопанство, за производството на хранителни продукти и изхранването на животни. Качествената храната е определящата сила за един по- здравословен и дълъг живот!