Покупка и аренда на земя

Фирмата закупува и взема/
дава под аренда земи в землищата: