Проект: „Модернизиране на земеделско стопанство в с. Илия Блъсковo“

Защо се препоръчва включването на кръмно (фуражно) цвекло в дажбата на животните
06.10.2020
Покажи още

Проект: „Модернизиране на земеделско стопанство в с. Илия Блъсковo“

Цел: „Подобряване на жизнеспособността и конкурентоспособността на земеделското стопанство“

Бенефициент:  „Алфа Комерс“ ООД

Обща стойност: 1 894 058,89 лв.,  от които 947 029,43 лв., финансирани от „Програма за развитие на селските райони“ 2004-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“