Защо се препоръчва включването на кръмно (фуражно) цвекло в дажбата на животните

Кръмно (фуражно) цвекло – забравен сочен фураж от нашето минало – от екипа на Алфа Комерс ООД, гр. Шумен
26.09.2020
Проект: „Модернизиране на земеделско стопанство в с. Илия Блъсковo“
19.10.2023
Покажи още

Защо се препоръчва включването на кръмно (фуражно) цвекло в дажбата на животните

Защо се препоръчва включването на кръмно (фуражно) цвекло в дажбата на животните
от екипа на Алфа Комерс ООД, гр. Шумен

Все по-често се усеща недостиг на храна, причините, за което са прекомерното увеличение на населението и промяната в климата, които ще определят цените на зърнените фуражи, основен енергиен източник в дажбите на селскостопанските животни.

През последните години се направиха много опити за въвеждането на неконвенционални високи на енергия добавки, които така и не успяха да се наложат на пазара, въпреки липсата на зърнени фуражи, особено през пролетно-летния сезон.

Вземайки под внимание по горе посочените факти, ние от Алфа Комерс ООД си поставихме за цел да намерим и представим на фермера евтин високоенергиен фураж, който не само успешно да заменя голям процент от зърнените фуражи, но и да овкуси дажбата, така че животните да я приемат с охота. За реализиране на поставената от нас цел ние не създадохме нещо ново, ние върнахме на пазара фураж, който беше забравен десетилетия наред, а именно кръмното цвекло, което е с наименование „Цвеклов меланж“.

Причината да се спрем на кръмното цвекло е не само, че се е доказал като отличен енергиен обемист фураж, който има положително влияние върху млечността и прираста на животните, а и че се приема с охота от тях (крави, овце, кози, свине, зайци, коне).

В България, често хората си спомнят с носталгия за миналото и в тази връзка всички фермерите знаят за ползите от цвеклото, но поради неговото отсъствие на пазара, те го заменят с цвеклова гранула, която корено се различава по хранителен състав от кръмното цвекло, поради това, че първото е отпадъчен продукт при производството на захар. Както беше споменато в предходната статия, цвекловата гранула не се изхранва директно, а се налага да се накисва във вода за определен период време, което допълнително усложнява процеса на работа. Това е проблем не само за работния персонал но и за самия собственик. Нека да направим една сметка: ако в едно малко стопанство се отглеждат 10 крави (това е минимален брой животни) и всяко животно трябва да получава не по 10 kg/ден (каквото е препоръчителното количество), а по 5 kg/ден(това е минималното количество за едно животно). В този случай, ще са необходими 50 kg цвеклова гранула в 250 литра вода/ден(1 kg цвеклова гранула се накисва минимум в 5 литра вода). Това не само трудоемък процес, но е свързан и с разходи (намиране на подходящ съд или басейн за накисване, ангажиране на хора с изваждането на вече набъбналата гранула в случаите, когато няма налична техника, разход за вода и т.н.). Ние от Алфа Комерс ООД сме запознати с всички тези трудности в стопанствата и чрез предлаганият от нас на пазара не само цвеклов меланж но и на останалите продукти от нашето портфолио, целим да облекчим работата на фермера, като същевременно предлагаме качествени фуражи (родно производство), без съдържание на ГМО.

Много от стопаните ще зададат въпроса „Защо ни е цвекло, когато на пазара се предлагат различни комбинирани фуражи, чрез които давайки ги ще осигурим едновременно и енергия и суров протеин на животните?“ Да, така е но нека да се замислим какво съдържат тези фуражи! Основните съставки в един комбиниран фураж са зърнените (царевица, ечемик и пшеница) и протеиновите (слънчогледов шрот и в минимални количества соев шрот) фуражи. Наличието на зърнените фуражи в един комбиниран фураж зависи от наличието им на пазара и тяхната цена. Някой комбинирани фуражи имат включена меласа, но нейното количество не може да покрие енергийните нужди на животните – нейната роля е като „овкусител“на самия фураж.

Кръмното цвекло се отличава от комбинирания фураж с по-високото си съдържание на безазотноекстрактни вещества, което е показателно, че цвеклото е отличен източник на енергия за селскостопанските животни. По съдържание на сурови протеин, сурови влакнини и сурова пепел,комбинираният фураж се отличава с по-високо съдържание от цвеклото, но когато в дажбата участва цялото растение (корен + надземна маса), се намаляват нуждите от груби фуражи и дажбата допълнително се обогатява с витамини и минерали. В тази връзка, предлаганият от Алфа Комерс ООД „цвеклов меланж“ е смес от корена и наземната (зелената) част на растението и прецизно смесен с определен процент пшенична слама.

Основният въпрос, който стой пред стопанина е „До колко кръмното цвекло може да замени комбинирания фураж и дали това ще има отрицателно влияние върху смилаемостта на дажбата?“ В едно от многото научни изследвания, проведени с кръмно цвекло се установява, че коефициента на смилаемост (за някой познат като коефициент на усвояване на хранителните вещества) на дажби, в които цвеклото заменя комбинирания фураж в дажбата на крави, няма отрицателно влияние, като разликите между групите са незначителни.

 

Коефициент на смилаемост при различно съотношение на кръмно цвекло в дажбата на лактиращи крави

Показатели Експериментални дажби*
1 2 3 4
Коефициент на смилаемост, %
Сухо вещество 69,16 70,06 70,94 70,74
Органично вещество 72,27 71,38 72,31 72,97
Суров протеин 76,15 75,54 78,41 79,08
Сурови мазнини 63,43 63,96 65,80 65,85
Сурови влакнини 64,25 62,07 62,16 63,90
Безазотниекстрактни вещества 73,29 75,90 75,16 75,32
Хранителна стойност, %
Общо смилаеми хранителни вещества 65,39 66,69 67,36 67,44
Смилаем суров протеин 10,73 10,51 11,12 10,95

* Дажба 1 (контрола); Дажба 2 (кръмното цвекло замества 35% от КФ); Дажба 3 (кръмното цвекло замества 50% от КФ); Дажба 4 (кръмното цвекло замества 65% от КФ)

 

Други изследвания показват, че заместването на комбинирания фураж със 75%кръмно цвекло увеличава с 30% млечността при овце и кози, спрямо контролната група. Причината за това е не само поемането на повече сухо вещество но и по-високата обща смилаемост на хранителните вещества. Това показва, че кръмното цвекло е отличен източник на енергия за лактиращи животни, поради високото съдържание на вода и захари.

Освен комбинираните фуражи, кръмното цвекло е отличен заместител и на зърнените фуражи, в която насока са работели редица учени. Причината за това е, че въглехидратите в кръмното цвекло са под формата на захароза, а не под формата на скорбяла.

Като всички фуражи, които се използват в животновъдството и кръмното цвекло освен предимства има и своите недостатъци, а именно:

  1. Ниското съдържание на суров протеин;
  2. Поради високото съдържание на лесносмилаеми въглехидрати вероятността от появата на ацидоза е голяма, ако цвеклото се изхранва в прекалено големи количества.

В тази връзка, предлаганият от Алфа Комерс ООД„цвеклов меланж“ значително намалява вероятността от появата на ацидоза, но въпреки това е задължително да се следват съветите на вашите консултантите по хранене. Това важи не само за цвекловият меланж, но и за всички други фуражи, които участват в дажбата на животните. Когато една дажбата не е балансирана по основните хранителни вещества, всеки един фураж изхранван в големи количества влияе върху здравословното състояние на животните.