Тънкости при храненето и отглеждането на овце

Основни принципи при хранене на преживни животни
01.08.2019
Алфа Комерс ООД ще бъде част от изложението „ФЕРМЕР ЕКСПО 2019”
11.09.2019
Покажи още

Тънкости при храненето и отглеждането на овце

Навлизането на нови и по-високо млечни породи овце у нас е предизвикателство за много от фермерите. Една част от фермерите си закупуват високо продуктивни породи животни от чужбина, а друга част водят поглъщателно кръстосване с елитни кочове от избраната от тях порода. Все по-често се обикалят селата и се закупуват не отделни животни, а цели стада, където животните не могат да се оприличат към ничия порода. Причината фермерите да закупуват такива животни е по-ниската им цена, но това крие своите рискове, а именно:

 • в такива стада има значително вариране във възрастта на овцете и не са изравнени по екстериор;
 • не всички животни са продуктивни (има ниско млечни, ялови, болни, маститни и т.н.);
 • липсва история на животните (баща, майка, плодовитост, млечност)

Веднъж сформирано стадото ни, това, което можем да направим за да имаме здрави и продуктивни животни е:

 1. При закупуването на овце или кочове, винаги избирайте здрави животни. Не купувайте за разплод малки агнета и затлъстели овце;
 2. Развъждайте ги правилно (не допускайте близкородствено кръстосване);
 3. Правилното хранене и отглеждане са от изключително значение за високата продуктивност на животните;
 4. Правилен годишен ремонт на стадата;
 5. Агнетата, които се раждат с по-висока жива маса, остават в стопанството ни;

Причината да избираме здрави и млади животни, е че същите ще ни гарантират висока продуктивност, докато отглеждането стари, болни и нископродуктивниживотни ще е загуба на фураж, време, място в помещенията и много пари.

 

 

 

Защо е важно храненето? Приемайки го като процес, при който животните приемат храна и я използват за растеж и продуктивност, показва че същото е от изключително важно значение. Овцете, като всички преживни животни, се нуждаят от пет вида хранителни вещества, а именно:

 1. Въглехидрати;
 2. Протеин;
 3. Минерали;
 4. Витамини;
 5. Вода.

Под понятието „правилно“ или „добро хранене“, това което серазбира, е че животните трябва да получават адекватно, но не и прекомерно количество хранителни вещества от посочените по-горе. Едни се допълва, а друг са взаимно заменяеми. Често срещана практика е не само овцете но и подрастващите животни да се лишават от протеина, минерали и витамини. При овцете и агнетата, това може да доведе до:

– овцете трудно се заплождат; агнетата се раждат с ниска жива маса; ниска продуктивност и същите животни са податливи към заболявания.

– агнетата растат по-бавно; не са устойчиви към заболявания; изискват повече внимание и грижи; като майки ще имат по-ниска продуктивност.

За някой, храненето на овце е много просто, но това въобще не е така! Ако в миналото за някой това е било хоби и са гледани за удоволствие, то сега въобще не е така. Крайно време е да се разбере, че хранейки само с люцерново сено и зърнен фураж, и нискокачествени фуражи, никога няма да имаме висока продуктивност, докато дажбата им не съдържа и пеете вида хранителни вещества, които са посочени по-горе. Какво е тяхното значение в дажбата на животните?

 1. Енергията, заеме най-голям дял от дажбата на животните, но често тя се ограничава в дажбата на овцете. Основният източник на енергия това са въглехидратите, които се доставят от зърнените фуражи и силажите.Енергийният дефицит е често срещан при овцете и същият се проявява по много начини, например: намален растеж, загуба на тегло, ниска степен на заплождане, по-ниска плодовитост и млечност. Ограничената консумация на енергия, намалява имунната система на животните. Прекомерното съдържание на енергия също може да причини проблеми, а именно: затлъстяване на животните (увеличава се мастната тъкан), нарушава репродуктивните функции при мъжките и женските животни и се увеличава рискът от кетоза.

За да покрият енергийните нужди на животните, зърнените фуражи са основният източник на енергия в дажбата на овцете, като основно се използват царевица, ечемик и пшеница. В големите ферми се добавят и силажи (основно царевичен силаж), което за жалост все още не се практикува във фермите в които се отглеждат до 500 овце. Доказано е, че изхранването с царевичен силаж, позволява да се задоволят енергийните нужди на животните, без да се дават големи количества концентрирани фуражи.

 1. Протеинът е най-скъпата добавка в дажбата на животните, следствие на което трябва да се подхожда внимателни и отговорно към него. Нивото на протеин в дажбата определя до голяма степен млечността на овцете, плодовитостта и растежът на агнетата. Освен количеството протеин в дажбата, трябва да се обърне внимание на вида на протеиновият източник и на разградимостта му в търбуха. Колкото по-малка е разградимостта на протеиновият фураж в търбуха, толкова по-висока ще е продуктивността на животните.
 2. Основните представители на минералните вещества са калцият и фосфорът. Двата елемента са взаимосвързани при растежа на агнетата и при развитието на плода. Когато е нарушено равновесието между двата елемента (2:1 Са:Р), високото ниво на фосфор може да е причина за появата на уролитиазис при мъжките животни. Нивото на фосфор в дажбата на животните, се увеличава когато има прекомерно високо съдържание на зърнени фуражи.В следствие на това качеството на протеина във фуражите се определя от два фактора – разградимост в предстомашията (търбуха) иаминокиселинен състав. Фуражи, на които протеинът е с висока степен на разграждане в търбуха, могат да се използват като единствен протеинов източник при нископродуктивни животни. Ако искаме висока продуктивност, то трябва да им осигурим протеинови фуражи с ниска разградимост в търбуха. Фуражи с ниска разграимост на проитен в търбуха, това са соевият шрот, бирената каша, царевичен силаж, царевица и др., а с висока разградимост са овес, грах, люцерново сено, люцернов сенаж и др. Дори и на кратко, всичко това показва, че няма как да имаме висока млечност, ако храним единствено с люцерново сено и царевично зърно. Солта (натриевият хлорид) е регулатор в организъма на животните. Недостатъчният прием на сол, намалява консумацията на храна и вода, намалява се млечността и средно дневният прираст при агнетата. Вероятността овцете да приемат отровни растения по време на паша е много голяма.
 3. Основните витамини, от които се нуждаят овцете са A, D и Е. Останалите 10 витамина се синтезират в търбуха, на възрастните животни, но при малките агнета са от значение. Те участват при регулирането на обмените процеси в организъма на животните. При недостиг се нарушава обмяната на веществата и се появяват заболявания. Съдържанието на витамини А и Е, има положително влияние върху еструса при овцете.
 4. Нищо че поставяме водата на последно място, тя участва в почти всички процеси в организъма на животните и се смята за най-важното хранително вещество но въпреки това често се пренебрегва от стопаните. Много рядко се обръща внимание за чистотата на водата и на коритата – водата винаги трябва да е прясна, а коритата чисти, в противен случа това ще повлияе върху приема и, а недостигът е причина за: ниска млечност, нисък средно дневен прираст при агнета и храносмителни разстройства. Доказано е, че факторите „прием на храна и вода“ са взаимно свързани – колкото по малка е консумацията на вода, толкова по-малка е консумацията на фураж и обратно.

В заключение на посочените по-горе точки, може да се каже, че е крайно време е фермерът да осмисли значимостта от правилното хранене и да престане да лишава животните от необходимите им хранителни вещества, като им подава единствено люцерново сено, слама и зърнени фуражи и коритата за вода се чистят веднъж годишно, а водата вътре в тях не се сменя, а само се долива. Всички знаем какъв е отговора –  липса на работна ръка и време. Отчасти липсата на работна ръка, може да се реши ако механизираме част от процесите (храненето) и вместо зърнопроизводители и 

животновъди, станем само животновъди. В стремежа си да се раздадем и всичко да е наред в стопанството, вместо да правим нещата по-добре, ние ги влошаваме. Защо се получава така? Причината е, че от пролетта до есента, голям процент от мислите и труда ни е насочен към земеделието и по-малко към животновъдството, където нещата започват да се влошават, а именно: спадане в млечността, смъртност при агнетата, неправилна осеменителна кампания и т.н.

 

Тогава казваме, че овцевъдството е на загуба, но ако вниманието ни е насочено само към животните и имосигуряваме само качествени фуражи, провеждаме една правилна осемениетелна кампания и ремонта на животните, нещата във всяко едно стопанство биха се променили.