Основни принципи при хранене на преживни животни

Сеното –„окосена трева” или гаранция за пълноценна храна за вашите животни
25.07.2019
Тънкости при храненето и отглеждането на овце
29.08.2019
Покажи още

Основни принципи при хранене на преживни животни

Храненето на преживните животни не е толкова просто и поставянето на малко сено в хранилките, ще задоволи техните хранителни потребности. Истината е, че храненето включва познаването на наличните фуражи, какво и по колко трябва да се постави и как използваните фуражи, ще повлияят върху здравето и продуктивността на животните.

Храненето на преживните животните, условно можем да го разделим на няколко части:

 

I.Oснови принципи при отглеждането на преживни животни.

 1. В зависимост от породата на животните, трябва да се определи колко фураж ще ни е необходим. Породите животни, които се отглеждат има ключово значение при изчисляване на необходимото количество фураж, поради факта че някой породи животни се нуждаят от повече енергия, протеин, минерали и витамини. При въпроса „а пола на животните има ли значение при изчисляване на необходимото количество фураж?“, от отговорът е „не“ защото пола, има много малко въздействие спрямо породата.
 2. Съобразявайте се със средно дневният прираст при подрастващите животни, което въобще не е за пренебрегване. Средно дневният прираст ни показва нарастването на животните за определен период от време. Ако той е прекалено нисък, то задължително трябва да коригираме храненето на животните.
 3. В зависимост от сезона, трябва да се съобразяваме с хранителните изисквания на животните. В този случай се взема под внимание, състояние на пасището, колко студено става през нощта и колко горещо през денят. Например, когато температурата е под -20° С енергията в дажбата се увеличава, ако температурата е над 30° С и няма охлаждане на животни, храната се намалява. Ако пасището е изгоряло от слънцето или поради липса на финансови средства основната храна на животните са груби фуражи с ниско съдържание на суров протеин (под 12%), то подхранването със зърнени фуражи е погрешно решение. В този случай животните се подхранват с протеинови фуражи.
 4. При съставяне на дажба, трябва да се подхожда внимателно относно избора на фураж. В случая той трябва да е с добро качество и да отговаря на хранителните изисквания на животните. Добре е фуражите, които се купуват да са придружени със сертификат за качество, а ако са наше собствено производство, да ги подадем за анализ.
 5. Правилното хранене през последните месеци на бременността е от значение за бъдещата продуктивност. Често срещано в практиката е дребните преживни животни, да се лишават от фуражи, последните 2 месеца на бременността. През този период имаме не само значително нарастване на плода, но се определя и бъдещата млечна продуктивност.
 6. Не включвайте в дажбата на животните, отпадъчни продукти с неясен произход! Поради ниската си цена, те са примамливи за фермерите и често ги закупуват, но винаги евтиното излиза скъпо.

 

II.Станете на ясно със себе си, какви и колко животни желаете да отглеждате.

 1. Вземете правилно решение за породата и направлението животни, които желаете да отглеждате. Породата и метода на развъждане, който се прилага в стопанството, има съществена роля при съставянето на дажбата.
 2. При подрастващите животни, пола не оказва влияние в хранителните нужди.
 3. Често допускана грешка при отглеждането на дребни преживни животни, е неправилната преценка от страна на фермера за броя животни, които ще се отглеждат, което е предпоставка за недостатъчен хранителен фронт, смъртност при новородените и мастит при лактиращите животни. Липсата на хранителен фронт ще доведе до разлики в живото тегло и продуктивността на животните, защото винаги по-силните ще изместват по-слабите. Нека да не забравяме, че във всяко едно стадо си има йерархия и ако не се използва фуражен миксер, който да смесва отделните фуражи, а храната се раздава на ръка винаги в средата на яслите се хранят най-силните животните, докато най-слабите са изтикани от края. Недостатъчната площ в помещенията по време на оагването или окозването е причина много агнета и ярета да умрат от притискане и простуда. Недостатъчната площ в помещението е предпоставка да демотивира работният персонал да обръща по-малко внимание на животните.

 III. Не подценявайте теглото на животните.

 1. При изготвянето на всяка една дажба, първата информация с която трябва да разполагаме това е теглото на животните.
 2. Оценка телесното състояние (ОТС) е показател, който не е за пренебрегване извършва се чрез палпация а не окомерно!. Благодарение на него определяме нивото на залоеност на животните и разбираме дали същите са в добра кондиция. При животните от млечно направление ако ОТС е високо, то дажбата се намалява, а ако е ниско се налага допълнително подхранване. Така или иначе и в двата случа това води до: спадане в млечността, трудни разгонвания, трудни раждания и висок разход на фураж.
 3. Средно дневният прираст е от значение за подрастващите и угояваните животни. Този показател, ни показва с колко килограма или грама нарастват животните за определен период от време. Какво е предимството при определянето на средно дневният прираст при животните за угояване: по-ясна представа за нарастването на животните и навременна корекция на дажбата ако прираста е малък; позволява ни да знаем времето за което животните ще достигнат нужните килограми; чрез прираста определяме разхода на фураж за 1 kg прираст, което отново ни позволява да редуцираме дажбата.

 

IV.Качество на фуражите и хранене

 1. Периодично извършвайте преценка (по външен вид и миризма) на наличните в стопанството фуражи.
 2. При балираните груби фуражи мухълът и прахът са неизбежни, ако балите се съхраняват на открито или са балирани по-влажни. Такова сено може да намали консумацията на фураж, до степен че животните да не искат да го приемат. Някой фермери за да не се изхвърля такова сено, често го слагат в миксера и го подават на подрастващите или бременните животни. Това е грешена практика защото ако има наличие на гъбични плесени, ще е предпоставка за здравословни проблеми, като безплодие и аборт.
 3. Зеленият цвят на сеното, не винаги е показател за добро качество, причина за което може да са ниско плодородие на почвата, неправилно сушене и съхранение, по време на растеж многото валежи в комбинация с високи температури, могат да окажат влияние върху качеството на сеното.
 4. При смяна на дажбата или добавяне на нови фуражи към нея, винаги подхождайте отговорно и внимателно.
 5. Хранене на воля, е когато животните имат постоянен достъп до фураж, като на остатъка на следващият ден е 5-10% от заложеното количество на предходният ден.
 6. Двата фактора консумация на храна и консумация на вода, са взаимно свързани, или колкото повече е консумацията на фураж, толкова е по-висока консумацията на вода и обратно. Винаги поддържайте чисти водопойните корита.
 7. Механизирайте процесите на хранене. Това ще ви позволи да намалите разхода на фураж, да храните по-прецизно и да сте конкурентни на пазара. Какво се има в предвид? Вземаме за пример дребните преживни животни, където в голям процент от фермите храненето все още е на ръка. С какво би ни помогнал един фуражен миксер? Ще можем да правим прецизни и добре хомогенизирани дажби, ще ни намали разходите, ще ни увеличи продуктивността на животните.
 8. Използвайте математиката! Сметките ще излязат, тогава когато започне да се прави сметка за всеки един разход, когато започне да се работи по норми с качествени фуражи.