октомври

19.10.2023

Проект: „Модернизиране на земеделско стопанство в с. Илия Блъсковo“

Цел: „Подобряване на жизнеспособността и конкурентоспособността на земеделското стопанство“ Бенефициент:  „Алфа Комерс“ ООД Обща стойност: 1 894 058,89 лв.,  от които 947 029,43 лв., финансирани от „Програма […]