януари

30.01.2020

Отбиването на агнетата – предизвикателство за фермера

През последните години, ранното отбиване на агнетата се явява като хоризонт за много от фермерите. Има няколко фактора, които могат да повлияят върху успеха при отбиването, […]
20.01.2020

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Напояване, чрез дъждуване на земеделски земи в землището на с. Кюлевча, ЕКАТТЕ 41109 ,общ. Каспичан, обл. Шумен“: Изтеглете: Уведомление за инвестиционно предложение […]