Силаж от фий и овес

Силаж от фий и овес


Висококачествен сочен обемист фураж, предпочитан от всички категории преживни животни, гарантиращ високи продуктивни показатели, при нисък разход на фураж.

Свойства

 • Спазвайки всичките технологични свойства на силажирането и съчетанието с високите вкусови качества, позволява поемането на абсолютното количество сухо вещество, консумирано от животните за единица време;
 • Използваните машини на обработка и фолиране са с висока прецизност на работа.
 

Предимства

 • Може да участва до 50% от основната дажба на преживните животни;
 • Целогодишно участие в дажбата на животните със зелен и сочен фураж, който по нищо не отстъпва на младата пасищна трева;
 • Евтин източник на енергия, подобряващ вкусовите качества на дажбата;
 • Практична дължина на нарязване от 2 до 5 cm и гаранция от 2 години на балирания силаж, подложен на атмосферни условия;
 • Ежегодно производство, с гаранция за качество;
 • Позволява да се намали себестойността на дажбата и на единица продукция;
 • Лабораторен анализ за качество от лицензирана Българска лаборатория
 • Произведено в България;

Препоръки

 • • През зимните месеци, веднъж отворена балата се изхранва за период до 20 дни, зависимо от температурата на околната среда, а през летните за период от 5 до 7 дни;
 • Сенажът от фий и овес не е единствени фураж за животните, а участва като компонент в дажбата.
 • • Комбинира се със зърнени, протеинови и груби фуражи, като дажбата трябва да се балансира по основните хранителни вещества (енергия, протеин, мазнини, сурови влакнини, минерални вещества и витамини), което гарантира висока продуктивност на животните;
 • Животни, които не са приемали сенаж от фий и овес или има промяна в дажбата, се подхожда внимателно и отговорно, като в продължение на 7 дни се увеличава постепенно, до достигане на желаното количество.
 

Хранителна стойност

Сухо вещество, kg 0,43
КЕМ 0,23
КЕР 0,21
Суров протеин, g/kg 92
Сурови влакнини, g/kg 334
НДВ, g/kg 563
Калций, g/kg 12
Фосфор, g/kg 1,2
 

Препоръчително количество в дажбата (за едно животно на ден)

 
Млечни крави До 25 kg, в зависимост от млечността и ОТС на животните
Сухостойни крави До 20 kg, в зависимост от ОТС на животните
Юници От 15 kg, в зависимост от ОТС на животните
Телета ( след 6 месечна възраст) На воля
Млечни овце и кози До 3 kg, в зависимост от млечността и ОТС на животните
Сухостойни овце и кози До 2 kg, в зависимост от ОТС на животните
Кочове и Пръчове До 3,5 kg, в зависимост от ОТС на животните
Дзвизки и шилета От 1 до 2 kg, в зависимост от ОТС на животните
ОТС – оценка на телесното състояние