Ливадно сено

Ливадно сено

Включването на сено и паша в дажбите намалява количеството на концентрираните фуражи, което води до поевтиняване на животинската продукция. Ливадното сено заема значителен дял в храната на говеда, овце и биволи, кози и зайци. По химичен състав и хранителна стойност обаче варира значително в зависимост от типа на ливадите, тревния състав и торенето. Ливадната растителност е съставена от много видове, принадлежащи към: житни, бобови и тревни от други семейства.