Пшеничена слама

Пшенична слама

Условно енергията в сламата се разделя на три части – усвояема, потенциално усвояема и неусвояема.

Усвояема е енергията на протеин, мазнини и захарите, намиращи се в плазмата на растителните клетки.


В пшеничената слама делът на усвояемата енергия е приблизително 40%, на потенциално усвояемата – 30% и неусвояемата 20%.