Люцернов сенаж

Люцернов сенаж


Висококачествен обемист фураж, предпочитан от всички категории преживни животни, гарантиращ висока продуктивност при нисък разход на фураж.

Свойства

 • Спазвайки всичките технологични свойства на силажирането загубите на хранителни вещества са намалени до минимум;
 • Позволява комбинирането в дажбата с различни зърнени, протеинови и груби фуражи;
 • Използваните машини на обработка и фолиране са с висока прецизност на работа.

Предимства

 • Може да участва до 40% от основната дажба;
 • Евтин източник на протеин, подобряващ вкусовите качества на дажбата;
 • Високо съдържание на суров протеин. калций и фосфор;
 • Ежедневно животните приемат люцерна (под формата на сенаж) с постоянен състав и хранителна стойност, доближаващ се до изходната суровина;
 • Практична дължина на нарязване 2-3 cm и гаранция от 2 години на балирания сенаж, подложен на атмосферни условия;
 • Позволява да се намали себестойността на дажбата и на единица продукция;
 • Лабораторен анализ за качество от лицензирана Българска лаборатория
 • Произведено в България;

Препоръки

 • През зимните месеци, веднъж отворена балата се изхранва за период до 20 дни, зависимо от температурата на околната среда, а през летните за период от 5 до 7 дни;
 • Люцерновият сенаж не е единствени фураж за животните, а участва като компонент в дажбата. Комбинира се със зърнени, протеинови и груби фуражи, като дажбата трябва да се балансира по основните хранителни вещества (енергия, протеин, мазнини, сурови влакнини, минерални вещества и витамини), което гарантира висока продуктивност на животните;
 • Животни, които не са приемали люцернов сенаж или има промяна в дажбата, се подхожда внимателно и отговорно, като в продължение на 7 дни се увеличава постепенно, до достигане на желаното количество.
 

Хранителна стойност

Сухо вещество, kg 0,38
КЕМ 0,29
КЕР 0,27
Суров протеин, g/kg 173
Сурови мазнини, g/kg 114
Сурови влакнини, g/kg 118,8
НДВ, g/kg 424,6
Калций, g/kg 7,1
Фосфор, g/kg 1,1
 

Препоръчително количество в дажбата (за едно животно на ден)

Млечни крави До 15 kg, в зависимост от млечността и ОТС на животните
Сухостойни крави До 15 kg, в зависимост от ОТС на животните
Юници От 5 до 10 kg, в зависимост от ОТС на животните
Телета ( след 6 месечна възраст) До 10 kg, в зависимост от ОТС на животните
Млечни овце и кози До 2 kg, в зависимост от млечността и ОТС на животните
Сухостойни овце и кози До 2 kg, в зависимост от ОТС на животните
Кочове и Пръчове До 3,5 kg, в зависимост от ОТС на животните
Дзвизки и шилета До 1 kg, в зависимост от ОТС на животните
ОТС – оценка на телесното състояние  

Индивидуално опакован в рулонни бали с размери 120x115 и обем1,25 m3.Размерът на опаковката може да се променя съобразно желанието на клиента!