Царевичен силаж

Царевичен силаж


Висококачествен обемист фураж, предпочитан от всички категории преживни животни, гарантиращ високи продуктивни показатели, при нисък разход на фураж.  

Свойства

 • Спазвайки всичките технологични свойства на силажирането и съчетанието с високите вкусови качества, позволява поемането на абсолютното количество сухо вещество, консумирано от животните за единица време;
 • Използваните машини на обработка и фолиране са с висока прецизност на работа.

Предимства

 • Може да участва до 50-55% от основната дажба на преживните животни;
 • Евтин източник на енергия, подобряващ вкусовите качества на дажбата;
 • Практична дължина на нарязване от 2 до 3 cm и гаранция от 2 години на балирания силаж, подложен на атмосферни условия;
 • Ежегодно производство, с гаранция за качество;
 • Позволява да се намали себестойността на дажбата и на единица продукция;
 • Лабораторен анализ за качество от лицензирана Българска лаборатория
 • Произведено в България;

Препоръки

 • През зимните месеци, веднъж отворена балата се изхранва за период до 20 дни, зависимо от температурата на околната среда, а през летните за период от 5 до 7 дни;
 • Царевичният силаж не е единствени фураж за животните, а участва като компонент в дажбата. Комбинира се със зърнени, протеинови и груби фуражи, като дажбата трябва да се балансира по основните хранителни вещества (енергия, протеин, мазнини, сурови влакнини, минерални вещества и витамини), което гарантира висока продуктивност на животните;
 • Животни, които не са приемали царевичен силаж или има промяна в дажбата, се подхожда внимателно и отговорно, като в продължение на 7 дни се увеличава постепенно, до достигане на желаното количество.
 

Хранителна стойност

Сухо вещество, kg 0,320
КЕМ 0,30
КЕР 0,32
Суров протеин, g/kg 80
Сурови мазнини, g/kg 82
Сурови влакнини, g/kg 620
НДВ, g/kg 338
Калций, g/kg 1,0
Фосфор, g/kg 0,6
 

Препоръчително количество в дажбата (за едно животно на ден)

Млечни крави От 20 до 25 kg, в зависимост от млечността и ОТС на животните
Сухостойни крави До 20 kg, в зависимост от ОТС на животните
Юници До 15 kg, в зависимост от ОТС на животните
Угояване на телета На воля
Млечни овце и кози До 3 kg, в зависимост от млечността и ОТС на животните
Сухостойни овце и кози До 2 kg, в зависимост от ОТС на животните
Кочове и Пръчове До 3,5 kg, в зависимост от ОТС на животните
Дзвизки и шилета От 1 до 2 kg, в зависимост от ОТС на животните
ОТС – оценка на телесното състояние

Индивидуално опакован в рулонни бали с размери 120x115 и обем1,25 m3.Размерът на опаковката може да се променя съобразно желанието на клиента!