Още за здравословното хранене и защо качеството на силажите е толкова важно! – част 2

„Здравословно хранене” – важен въпрос, както за хората, така и за животните. Защо качеството на фуражите е толкова важно!
13.06.2019
Как хранят фермерите и какви са основните причини за ниската продуктивност и високия разход на фураж. Част Първа
27.06.2019
Покажи още

Още за здравословното хранене и защо качеството на силажите е толкова важно! – част 2

екипа на Алфа Комерс ООД, Шумен

В предходната статия, накратко разгледахме значението качеството на фуражите. Голям процент от фуражите участващи в дажбата на животните се закупуват от фермера и не качеството, а цената е водещият фактори. При закупуването им, същите рядко са придружени със сертификат за качество и лабораторен анализ, което налага извършването на визуална преценка на закупуваните от нас фуражи.

  1. Сената, заемат около 25% от дажбата на животните и са основният източник на сурови влакнини, които подържат нормалната ферментационна дейност в търбуха на животните. Когато закупуваме сено,задължително се обръща внимание на: миризмата, пепелта, наличието на плесени и мухъл, стеблата (дали са дебели и големи), има ли наличие на плевели и трънии се интересуваме от фазата на прибиране. Ако визуално, сеното има наличие на някой от по-горе изброените показатели или е прибрано в по-късна фаза, то със сигурност е с ниско качество. Какво се има в предвид! Ако люцерновото сено, не е прибрано във фаза начало на цъфтеж, а е прибрано във фаза пълен цъфтеж, хранителната му стойност намалява със:

 

Промяна в химичният състав при люцерновото сено, в зависимост от фазата на прибиране

Фаза на косене при люцерново сено Промяна в химичният състав, %
СП КЕМ СВл
начало на цъфтеж 100 100 100
пълен цъфтеж 75 90 90
Разлика -25 -10 +10

СП – суров протеин; КЕМ – кръмни единици за мляко; СВл – сурови влакнини

 

Разглеждайки таблицата, какво забелязваме! Люцерновото сено е прибрано във фаза начало на цъфтеж, ние приемаме, че съдържанието на суров протеин, кръмни единици за мляко и сурови влакнини са 100%.  Когато люцерната е окосена във фаза пълен цъфтеж, то разликата в химичния състав, въобще не е за пренебрегване, в случая имаме значително намаляване на протеина и енергията и увеличаване на суровите влакнини. Когато закупуваме сено с мусълта, че то е прибрано в начало на цъфтеж, а действително то е прибрано във фаза пълен цъфтеж, то никога няма да получим желаните продуктивни показатели.

Ако сеното е мухлясало, има плесени или е прекалено старо (на повече от 2 години), то не бива да се включва в дажбата на подрастващи, бременни и лактиращи животни. При подрастващите, вероятността за поява на диария е много голяма, което ще е причина за ниска консумация и нисък средно дневен прираст. При бременните животни, може да причини аборт, а при лактиращите ще е предпоставка за появата на микотоксини в млякото. Миризмата на сеното трябва да е приятна, което гарантира, че животните щя го приемат с охота. Ако стеблата са дебели и дълги, то със сигурност същите ще са с високо съдържание на лигнин. Това сено няма да се приемат от животните и ще имаме голям разход, защото на следващият ден тези стебла ще се изхвърлят. В този случай  много от фермерите прибягват до нарязване на сеното! Тази практика, освен че увеличава разходите на фермера имаме и ниска консумация. Причината за това е, че търбуха на животните се запълва с трудно и не смилаеми влакнини, което е показателно за ниска продуктивност. Когато в сеното има наличие на плевели и тръни, същото не се приема с охота от животните и е невъзможно е да му се определи хранителната стойност.

  1. Силажи и сенажизаемат около 50% от дажбата на животните и са най-евтиният енергиен и протеинов източник за животните. Основната култура която се използва за силаж е царевицата, а за сенаж люцерната. Предлаганият у нас царевичен силаж основно е в насипно състояние, на сравнително евтина цена. Но какви са недостатъците при закупуването на такъв силаж? Веднъж изваден от ямата, силажа трябва да се изхранва в рамките на деня (през лятото) или от 2 до 3 дни (през зимата). В противен случай започват процеси на самозагравяне, което влошава не само хранителните, но и вкусовите качества. Това налага ежедневното му закупуване, което увеличава не само транспортните разходи, но и всеки ден един човек от персонала ще е ангажиран с това.Когатозакупуваме царевичен силаж, се обръща внимание за плесени, мухъл, наличие на алкохол или други неспецифични миризми, дължина на нарязване и наличието на цели зърна. Когато царевицата не е нарязана правилно, то остатъците са прекалено много поради това, че животните не могат да ги приемат и не проявяват интерес към тях, а когато царевичните зърна не са намачкани или прибирането е извършено във восъчна, а не в млечно восъчна зрелост, то голям процент от тях се изхвърля с фекалиите, с което имаме загуба на енергия.

Последните няколко години, започнаха да се предлагат сенажи в бали. Голям процент от това което се предлага на пазара е фолирано по-влажно сено, нямащо нищо общо с сенажа. Недостатъците му са, че същото трудно  се раздава на животните и вероятността да развалим фуражният миксер е много голяма.  При използването на такъв „сенаж“ не само че трудно се нарязват жилавите стебла растенията, разхода на гориво е прекалено голям и не можем да получим желаната консистенция на дажбата.

  1. Зърнените фуражи са основният източник на енергия в дажбата на животните. При тях от значение е да няма наличие на плевелни семена и плесени, в противен случай могат да са предпоставка не само за ниска хранителна стойност, но и за диария и аборт при животните. При царевичното зърно, поради по-високото съдържание на мазнини в него, същото не трябва да е начупено, в противен случай започва процес на гранясване, което не само влошава вкусовите качества, а и може да бъде предпоставка за редица заболявания. Зърно, в което има гъгрица не трябва да се изхранва, поради това че самата гъгрица има горчив вкус и животните приемат такова зърно с неохота. Гъгрицата изяжда вътрешността на зърното, като остава само обвивката му, и същото няма никаква хранителна стойност.

Защо трябва да държим на качеството на фуражите? При закупуването на нискокачествени фуражи, се намалява продуктивността на животните и се увеличават разходите за тях. Причината за това, е че се увеличава процента на неядимите остатъци, които на следващият ден се изхвърлят. В този случаи, някой биха намалили, количеството на фуража, но резултата отново ще е същият. Когато има наличие на плесени се налага добавянето на микотоксинбайндер, което оскъпява дажбата.

За да се намали цената на балираните силажи и сенажи, основно се използва некачествено фолио, нямащо ултравиолетова защита и при самото фолиране се използват не повече от 3 пласта фолио. Това не е гаранция, че така балираният фураж, ще запази своите качества и същият ще е годно за изхранване след определен период от време.

При закупуването на такива фуражи, липсва контрол при производството и липсва гаранция за качеството.Не сме толкова богати, че да си купуваме евтини неща!